Ik heb deze website gemaakt omdat ik van knutselen en creëren houd en ik wat ik gemaakt heb graag verkoop. Ik heb het geprobeerd als officiële eenmanszaak , maar ik kon mezelf niet vinden in alle zakelijke regels en de materialistische gedachtegang achter alles.

Ik ontdekte dat de focus in het proberen om genoeg te verdienen om te leven of liever te overleven, mijn creatieve flow doodde. Dus vond ik mezelf een parttime baan en ging ik verder met mijn droom in een minder formele manier, om de creatieve stroom bloeiend te houden.

De naam "No Labels I Do Me" staat voor mij voor VRIJHEID. Het staat voor meerdere vaardigheden en niet slechts één, niet onder 1 etiketje passend. Het staat voor het niet volgen van de kudde, maar het zijn van de kapitein van je eigen schip. Doen wat je leuk vind en je niets aantrekken van wat anderen daar van vinden. Wees gewoon wie je bent. 

 

Veel liefde,

Ciska ♥

I've created this website because I love crafting, creating and sell what I make. I've tried it before in a former business, but I couldn't find myself in all of the business rules and materialistic mindset behind all of it. 

I found that the focus in trying to earn enough to live or rather survive from, was killing my creative flow. So, I found myself a parttime job, and continued my dream in a less formal matter to keep the creative flow blooming.

The name "No Labels I Do Me" represents FREEDOM for me. It stands for multiple skills and not just one, not fitting under 1 label. It stands for not following the herd, but being the captain of your own boat.

Do what you enjoy and don't care what others think of it. Just be who you are.

 

 

Much love,

Ciska ♥


Some of my crafting